DUBO keur voor MegaMix metselmortel opnieuw met twee jaar verlengd

Sinds 2015 beschikken de MegaMix metselmortels over het DUBO keur duurzaam bouwen. Onlangs zijn de MegaMix metselmortels door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE),  voor her-certificering opnieuw getoetst op milieuvriendelijkheid op basis van een aantal milieuaspecten, variërend van broeikaseffect en tot hergebruik of verwerking van afval.

NIBE heeft op basis van de methode van de levenscyclusanalyse (LCA) aangetoond dat de metselmortels van MegaMix bij de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing valt en dat deze mortel een duurzaam bouwen keuze is.

Voor de objectieve milieu relevante product informatie van de MegaMix metselmortels,  zie de MRPI bladen van de Nederlandse Mortelorganisatie (NeMO) die representatief zijn voor MegaMix en die in de Nationale Milieu Database zijn opgenomen.

Ook TNO heeft in haar onderzoek aangetoond dat het gebruik van de MegaMix  2-kamer silo een CO2 reductie oplevert van maar liefst 60%! Op de milieu effect categorie broeikaseffect en humane toxiciteit, de belangrijkste categorieën in de beoordeling scoren de MegaMix mortels heel goed. De lage milieu-impact komt voornamelijk doordat het 2-kamer systeem ervoor zorgt dat het zand niet gedroogd hoeft te worden. Ook wordt een groot gedeelte van de grondstoffen lokaal gewonnen en zijn door een landelijk dekkend dealernetwerk de transport afstanden van distributie locatie naar bouwplaats gering.   Een van de vereisten voor het verkrijgen van DUBO keur is dat het product geen negatieve gezondheidseffecten mag hebben op de gebruikers. Er vindt in de gebruikersfase geen uitloging of uitstraling van schadelijke stoffen plaats. Aangezien MegaMix metselmortels door NIBE beoordeeld zijn als meest duurzame keuze, blijkt opnieuw dat de MegaMIx metselmortels op alle vlakken vergelijkbare producten ver achter zich houden!

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Meer nieuws

Bekijk ook ander nieuws

Ga terug naar Nieuws & Blogs

maart 17, 2022
Dat kan bij de vestiging Assen. In plaats van de silo te verwisselen kunnen wij nu ook bepaalde silo’s komen bijvullen.
januari 27, 2022
NIBE heeft op basis van de methode van de levenscyclusanalyse (LCA) aangetoond dat de metselmortels van MegaMix bij de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing valt en dat deze mortel een duurzaam bouwen keuze is.

Om onze site goed te laten functioneren maken wij gebruik van Cookies. Wij gebruiken deze om uw online ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen en de functionaliteit van de site te optimaliseren. Bekijk Privacy Policy