Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

MegaMix spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin MegaMix als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan MegaMix niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. MegaMix aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.


De MegaMix-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van MegaMix liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van MegaMix. MegaMix is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. MegaMix geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.


Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen valt onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. MegaMix aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier.


MegaMix vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van MegaMix en MegaMix geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van MegaMix. Tevens is MegaMix niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van MegaMix die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is MegaMix in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.


Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: klachten@megamix.nl

Daarom MegaMix

Dichtbij

Kwaliteit

Service

Betrouwbaar

Zekerheid

Maatwerk

Duurzaam

Ontdek Megamix

Om onze site goed te laten functioneren maken wij gebruik van Cookies. Wij gebruiken deze om uw online ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen en de functionaliteit van de site te optimaliseren. Bekijk Privacy Policy